ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D401)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D402)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D403)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D404)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D405)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D406)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D407)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: D409)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: U888)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: K501)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: K502)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (κωδ: K503)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΠΡΟΝΖΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΜΠΑΡΕΣ (37cm)

 

ΣΕΙΡΑ 58

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ

ΣΕΙΡΑ 59

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ

ΣΕΙΡΑ 81

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 82

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 83

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

ΣΕΙΡΑ 91 (30 X 30)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 92 (15 X 30)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 93 (Ø30)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ