ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G701)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (6mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G702)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (6mm - 8mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G703)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (6mm - 8mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G704)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (6mm - 8mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G705)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (5mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G706)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (5mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ (κωδ: G707)

ΛΕΥΚΟ - ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ (6mm - 8mm). ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΜΠΑΡΕΣ (37cm)

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΙΜΕ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΛΕΥΚΟ

ΣΕΙΡΑ 58

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ

ΣΕΙΡΑ 81

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 82

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 83

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

ΣΕΙΡΑ 91 (30 Χ 30)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 92 (15 Χ 30)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΧΡΩΜΙΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ

ΣΕΙΡΑ 93 (Ø30)

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΟΡΟ ΜΑΤ - ΜΑΥΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΑ - ΠΑΤΙΝΑ